Normes i consells

Aquí trobareu una sèrie de consells i recomanacions generals que heu de tenir en compte quan visiteu un espai natural protegit. Tingueu present, però, que cada parc o paratge natural té la seva pròpia normativa i cal que us n’informeu abans de visitar-lo. És molt recomanable que, abans de visitar un espai protegit, passeu pels centres i punts d’informació.

Recomanacions generals

Cal que porteu l’equip adequat per a l’itinerari que decidiu fer: botes, roba d’abric, impermeable, protecció solar, repel·lent de mosquits, binocles, etc. També és recomanable portar cartografia detallada.
Recordeu que les aigües de les fonts no estan tractades sanitàriament i és recomanable portar-ne en quantitat suficient en relació amb la durada de la travessa.
Mesureu les vostres forces i les del vostre grup si voleu fer una excursió llarga. Penseu sempre en la tornada.
Informeu-vos de les condicions meteorològiques.
Tingueu present que en tot moment heu d’atendre les indicacions dels agents rurals i del personal dels parcs i paratges naturals.
La vostra seguretat és la nostra preocupació, però també és la vostra responsabilitat.
Telèfon d’emergències: 112

Normes i pautes de comportament

De l’actitud i el comportament dels visitants depèn, en gran mesura, la conservació dels ecosistemes i les espècies dels nostres parcs i paratges naturals. Per això és imprescindible el compliment estricte de la normativa de protecció de cada espai i que seguiu una sèrie de pautes de comportament:

Prohibit circular amb vehicles motoritzats Només es pot circular amb vehicles motoritzats en carreteres i pistes autoritzades. La circulació fora de pistes és totalment prohibida. Cal evitar sorolls i velocitats excessives.
Prohibit apartarse dels itineraris pedestres Recordeu que el senderisme és la millor manera de conèixer el patrimoni dels parcs naturals. Procureu caminar sempre per pistes senyalitzades.
Prohibit encendre foc És totalment prohibit encendre-hi foc.
Prohibit recolectar plantes Cal que respecteu la flora i que no arrenqueu cap planta ni vegetal.
Respecteu la fauna Cal que respecteu la fauna i els seus hàbitats. Gaudiu-ne amb la seva observació. És prohibit capturar o molestar els animals, fora de les espècies cinegètiques en els llocs autoritzats i amb els permisos oportuns.
Prohibit recollir roques o minerals No recolliu roques ni cap tipus de mineral. També són patrimoni protegit.
Respectu la propietat privada Respecteu la propietat privada. No passeu per damunt dels camps de conreu ni malmeteu els cultius.
Cal dur els animals de companyia lligats Cal que dueu els vostres animals de companyia lligats.
Evitar fer sorolls innecessaris Eviteu fer sorolls innecessaris que puguin destorbar la tranquil·litat dels espais i afectar la fauna salvatge.
Prohibit llençar escombraries Endueu-vos les deixalles i dipositeu-les als contenidors adients. No embruteu el paisatge del qual tots gaudim.
Prohibit acampar Recordeu que l’acampada lliure és prohibida. Informeu-vos de les condicions establertes a cada espai.
Prohibit apartarse dels itineraris pedestres Respecteu els senyals informatius i la resta d’infraestructures dels parcs.
Una manera de treure més profit de la vostra visita és anar acompanyat d'un guia especialitzat Una manera de treure més profit de la vostra visita és anar acompanyat d’un guia especialitzat.